Erstatningsadvokater

Er du kommet til skade i trafikken, så er der stor chance for, at du har krav på erstatning. Men det kan være svært at overskue situationen, kæmpe mod forsikringsselskaber og i det hele taget skabe overblik – særligt når smerte og bekymring pludselig fylder en stor del af familiens hverdag.

Trafikulykke

Kommer du ud for et trafikuheld, er der flere forskellige poster, du kan gøre gældende. Erstatningen måles ud fra erstatningsansvarslovens regler, og det er med udgangspunkt i dette regelsæt, at du kan få erstatning.

– Helbredsudgifter:

Dine helbredsudgifter dækker over de udgifter, du har haft gennem din tilskadekomst og dit sygdomsforløb – for eksempel medicinudgifter, fysioterapeut, kiropraktor osv. Her er tale om en refusion af allerede afholde udgifter, og det er derfor vigtigt, at du gemmer alle kvitteringer og på den måde dokumenterer dine udgifter.

– Tabt arbejdsfortjeneste:

Ved tabt arbejdsfortjeneste menes en midlertidig ydelse, du kan få udbetalt i den periode, du er sygemeldt fra dit arbejde. Erstatningen udgør det reelle dokumenterbare tab, og skulle du optage dit arbejde på deltid eller til en mindre løn, har du ofte krav på det resterende beløb. Ved varig erhvervsevnetab kan du være berettiget erstatning.

Piskesmæld

Piskesmældsskader er en af de hyppigste skader i forbindelse med trafikulykker. En sådan skade er ikke mulig at se med nutidens teknologi, og det kan derfor være svært at dokumentere piskesmældsskadens sammenhæng med ulykken.

Piskesmældsskader er i dag en anerkendt skadestype, der kan give erstatning, og det er derfor vigtigt, at du tager kontakt til lægen, så snart du oplever symptomer i forbindelse med din ulykke.

Forsørgertabserstatning

Hvis du mister en ægtefælle, samlever, mor, far eller anden form for forsørger, har du ofte krav på erstatning.

– Ægtefæller og samlevere:

Hvis du mister din ægtefælle eller samlever i forbindelse med en ulykke, hvor der er erstatningsgrundlag, er du som udgangspunkt berettiget til at få forsørgertabserstatning.

Erstatningen udgør 30 % af afdødes fulde erhvervstabserstatning, og man tager derfor udgangspunkt i den afdødes årsløn.

– Børn:

Børn er også berettiget til erstatning for tab af forsørger – dog kun i hvis det er afdødes biologiske eller adopterede børn. 

Denne erstatning udregnes på baggrund af, hvad et normalt forældrebidrag udgør, og kan eventuelt forhøjes hvis afdødes årsindkomst overstiger en regulerbar grænse.

Et godt advokatfirma

Hviid Advokater har erfarne erstatningsadvokater, der kan tage hånd om din sag og hjælpe dig videre, så du kan fokuserer på at komme dig oven på ulykken. Du finder både advokat Kolding, Vejle, København, Odense, Aalborg og Aarhus.